top of page

Grŵp Perllan Treftadaeth Brymbo

Rydyn ni'n dîm o wirfoddolwyr yr ymddiriedolaeth sydd wedi dod at ei gilydd oherwydd ein cariad cyffredin at afalau a gellyg! Dechreuon ni allan fel rhan o brosiect ledled Cymru dan arweiniad Cymdeithas Seidr a Pren Cymru, a dod â rhywfaint o arian i mewn i brynu a phlannu rhywogaethau treftadaeth o goed afalau a gellyg. Rydyn ni nawr yn gofalu am nifer o berllannau lleol, yn cynhyrchu sudd, finegr a seidr, ac yn gweithio gyda thrigolion lleol, grwpiau cymunedol ac ysgolion i helpu i ysbrydoli eraill i dyfu a chynaeafu'r ffrwythau Cymreig rhyfeddol hyn.

Cysylltwch â'n prif wirfoddolwr Ken Mathews trwy ken.mathews@brymboheritage.co.uk

bottom of page