top of page

Sut mae'r ymddiriedolaeth yn cael ei llywodraethu a'i rheoli?

Mae Ymddiriedolaeth Treftadaeth Brymbo yn elusen gofrestredig ac mae wedi bod ers mis Awst 2017. Mae ei chyfansoddiad ar gael yma.

 

Ar hyn o bryd mae gennym bum ymddiriedolwr, a hoffem ddychwelyd i swydd lle mae gennym fwy. Rydym yn arbennig o awyddus i ehangu'r bwrdd o ran sgiliau, profiadau, rhyw a chefndir. Gallwch ddarganfod mwy am rolau ein hymddiriedolwyr a sut i gofrestru'ch diddordeb yma (tudalen recriwtio).

 

Fel unrhyw elusen mae ein gwrthrychau elusennol yn gosod y cyd-destun ar gyfer popeth a wnawn. Mae gennym bedwar gwrthrych fel a ganlyn:

  1. Hyrwyddo er budd y cyhoedd cadwraeth, amddiffyn a gwella arteffactau, strwythurau, adeiladau a thirweddau hanesyddol sydd o bwysigrwydd hanesyddol neu bensaernïol sy'n ymwneud â threftadaeth ddiwydiannol Wrecsam.

  2. Hyrwyddo cadwraeth Coedwig Ffosil Brymbo er budd y cyhoedd.

  3. Hyrwyddo addysg y cyhoedd yn naearyddiaeth, hanes, hanes natur a phensaernïaeth Brymbo ac ardaloedd cyfagos.

  4. Hyrwyddo er budd y cyhoedd o adfywio trefol neu wledig mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol ac economaidd ac yn benodol Brymbo trwy'r dulliau canlynol:

  •   darparu cyfleoedd addysg, hyfforddiant ac ail-hyfforddi a phrofiad gwaith, yn enwedig i bobl ddi-waith;

  •   darparu, cynnal a gwella cyfleusterau hamdden;

  •   i ddarparu cyfleusterau cyhoeddus.

 

Mae ein gwaith yn cael ei lywodraethu gan yr ymddiriedolwyr a'i ddarparu gan y tîm staff a gwirfoddolwyr o dan arweinyddiaeth gyffredinol rheolwr yr ymddiriedolaeth. O ystyried cymhlethdod ein gwaith rydym wedi gwahodd sawl un o'n partneriaid i ymuno â ni ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ac ar ein Bwrdd Prosiect, fel y gallwn elwa o'u mewnwelediadau a'u safbwyntiau.

 

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid a chyllidwyr - y mae pob un ohonynt yn naturiol eisiau sicrhau bod ein prosiectau'n llwyddiannus, y gellir gwireddu'r buddion yr ydym yn ceisio eu cynnig yn llawn, ac y gall pawb chwarae'r rhan iawn.

Er mwyn cydlynu'r gwaith adeiladu rydym wedi penodi ystod o arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol - dan arweiniad ein  partneriaid rheoli prosiect technegol Greenwoods Projects Ltd, gan gynnwys penseiri, penseiri cadwraeth, syrfewyr meintiau, syrfewyr adeiladau, haneswyr pensaernïol, peirianwyr trydanol, peirianwyr strwythurol, peirianwyr draenio, ac ati.

 

Dangosir ein diagram rheoli prosiect Stori Brymbo isod:

Stori Brymbo PM structure - July 2021.jpg
bottom of page