top of page

Brymbo Heritage Trust

Ni yw'r grŵp dielw (bellach yn elusen gofrestredig) sydd ar genhadaeth i achub, dathlu a defnyddio treftadaeth naturiol, ddiwydiannol a chymdeithasol anhygoel Brymbo a'i chymunedau cyfagos. Croeso i bawb fod yn rhan ohono.

MACHINE-FOUNDRY-AREA.jpg

Rydym yn cyflawni hyn trwy ethos o gael ein pweru a'u gyrru gan ac ar gyfer pobl leol, wrth ysgogi diddordeb rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang ac apêl ymwelwyr.

 

Mae gennym ddau brosiect mawr - Roots to Shoots (£ 2m) a Stori Brymbo (£ 7m). Darganfyddwch fwy amdanynt trwy ddilyn y dolenni chwith a dde.

Rydyn ni wedi tyfu o ychydig o flociau yn rhannu paned ac atgofion melys (1992-2003), trwy gamau o ffurfio gweledigaeth a gwneud yr achos (2004-2013), 'adeiladu'r momentwm' a chynyddu ein gallu (2014-2019) , a sicrhau cefnogaeth ariannol lawn - ond ceisio dechrau gweithio yn rhy gynnar (2017-2020). Rydym nawr yn agosáu at sicrhau'r caniatâd sy'n weddill a phasio'r gwiriadau terfynol (Hydref 2021). Rydyn ni bron yn barod i fynd!

10382569_1441865739395902_7771143557691584224_o.jpg
10372763_1491568827758926_1874327175322503901_n.jpg
13330956_1697801703802303_4849019412185830121_n.png
bottom of page