top of page
OCH1.jpg

Dyffryn Moss

Cyfeillion Dyffryn Moss

Gwerddon o harddwch a thawelwch, mae Parc Gwledig Moss Valley wrth ei fodd gan bawb sy'n ymweld. Gyda dros 1000 o aelodau yn eu grŵp Facebook, mae Cyfeillion Moss Valley yn rhannu eu diddordeb mewn bywyd gwyllt

 

Mae arolwg a gynhaliwyd ddiwedd 2020 yn dangos faint yn fwy y mae'r parc gwledig yn cael ei ddefnyddio a sut mae mynediad i rai pobl yn dod yn anoddach oherwydd llwybrau a diffyg cyfleusterau. Mae BHT yn cefnogi Cyfeillion Moss Valley a WCBC i ymgynghori â phobl sy'n ymweld â'r parc, a'r cynllun yw i BHT ddarparu cyllid i wella paneli mynediad a dehongli mewn rhai lleoliadau ledled y cwm. Os hoffech chi gymryd rhan neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â xxxxxxxx@brymboheritage.co.uk

Gwerddon o oed a thawelwch, mae Gadaonau'r hwn â Pharc Gwledig Moss Valley yn caru. Le dros 1000 o allan yn eu gilydd Facebook, mae Cyfeillion Moss Valley yn ei eu hunain eu hunain

 

Mae Gof a a wnewch yn 2020 2020 Mae BHT yn oed Cyfeillion Moss Valley a WCBC i mesurghori â thadu'r wybodaeth parc parc, a'r ffurf yw i BHT reachdu. Os ynacht chi

bottom of page