top of page

Stori Brymbo:
Taith 300 Miliwn o Flynyddoedd

NATUR - DIWYDIANT - POBL

Mae atyniad ymwelwyr dan arweiniad y gymuned wrth wneud, yn lansio yn 2024

Dyma ein prosiect mawr sy'n ymwneud â deall Coedwig Ffosil Brymbo ochr yn ochr ag adfer ac ailddefnyddio gweddillion hen Waith Haearn a Dur Brymbo yn gynaliadwy. Mae'n uchelgeisiol, yn gymhleth ac yn anodd - ond mae'n sefyll i gael effaith enfawr.

PICTURE-MAP-UPDATE.jpg

Mae Fossil Forest yn cwrdd â threftadaeth ddiwydiannol, maen nhw'n priodi ac yn byw'n hapus byth ar ôl ....

Wedi'u darganfod yn 2003 ar ddamwain, mae'r ffosiliau yn y fan a'r lle yn darparu tystiolaeth o'r radd flaenaf o sut y ffurfiwyd glo a charreg haearn filiynau o flynyddoedd yn ôl. Byddwn yn eu cloddio, eu harchwilio, eu hymchwilio, eu cadw a'u harddangos fel rhan o Stori Brymbo, ac er mwyn galluogi hyn byddwn yn codi adeilad cysgodol pwrpasol dros ran o ardal y goedwig ffosil. Rydyn ni wedi cael cyfres o gychwyniadau ffug wrth ddechrau'r gwaith adeiladu, ond mae 2022 yn paratoi i weld ei fod yn digwydd o'r diwedd. Ac er gwaethaf y dalennau du syml presennol dros ardal y safle adeiladu, mae llwythi'n digwydd yn barod - gweler y blog a'r wefan fach yma.

 

Bydd y Fossil Forrest yn dod yn fan cychwyn ar gyfer deall datblygiad naturiol, diwydiannol a chymdeithasol Brymbo, gyda hen adeiladau a strwythurau haearn a dur y 18fed, 19eg a'r 20fed ganrif yn adrodd y stori ehangach ac yn gartref i swyddogaethau newydd canolfan groeso, gwirfoddoli a canolbwynt dysgu.

 

Bydd y rhaglen o atgyweirio ac adfer adeiladau yn cynnwys popeth o osod y draeniad a'r gwasanaethau angenrheidiol, i ailosod Tŷ'r Asiant rhestredig Gradd II * a'r Gweithdy Gwneuthurwyr Patrwm Munud Rhestredig yn gartrefi ar gyfer arddangosfeydd parhaol. Bydd Siop Peiriant 1920 yn dod yn ganolbwynt i ni, ein 'hystafell injan', os dymunwch.

 

Dan arweiniad arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol, bydd y pecyn llawn o waith adeiladu ac adfer yn ein galluogi i agor yn llawn i chi a'r cyhoedd yn 2024 neu 2025.

 

Mae'r ddolen yma yn mynd â chi i dudalen ddaliadol y wefan y byddwn yn symud iddi dros y blynyddoedd i ddod cyn i Stori Brymbo agor. Mae'n dathlu cyflawniad ein dyfarniad cyllido mwyaf ym mis Mawrth 2020 - yn union fel y gwnaeth y pandemig daro.

FWP3.jpg
bottom of page