top of page
DJI_0357.jpg

Brymbo

Gardd Gymunedol Brymbo

Wedi'i leoli ar dir Canolfan Menter Brymbo, rydyn ni'n cynnal sesiynau agored bob ...

BCGF1.jpg

Ysgol Goedwig

Mae ein Swyddog Datblygu Chwarae Gareth yn cynnal sesiynau wythnosol yn Ysgol y Santes Fair ...

BHT-GFS-P9.jpg

Cynllun Chwarae

Mae Gareth hefyd yn cynnal sesiynau chwarae cymunedol yn y pentrefi cyfagos. Mae'r sesiynau i gyd yn ...

201654400_1197163927372732_4390303741203990506_n.jpg

Cymdeithas Trigolion Plas Brymbo 

Yn cynnwys aelodau o'r gymuned mae PBRA wedi ...

53469113_2282559635108925_6809646252393758720_n.png
LPP1.jpg

Balchder yn ein Pentref

Mae'n wych gweld aelodau o'r gymuned leol yn ymfalchïo yn eu pentref ac yn casglu sbwriel yn wirfoddol.  

LPP3.jpg
LPP2.jpg
Ancient Paper

Mae gan Brymbo dreftadaeth gyfoethog. Ein cenhadaeth yw ei archwilio a'i warchod. Dyma rai ffeithiau a lluniau allweddol o'r ardal.

1970au

OS1.jpg
OS2.jpg

2021

Hanes Brymbo

bottom of page