top of page
OCH1.jpg

Moss Valley

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

Friends Of Moss Valley

An oasis of beauty and calm, Moss Valley Country Park is loved by all that visit. With over 1000 members in their Facebook group, Friends of Moss Valley share their interest of wildlife

 

A survey conducted in late 2020 shows how much more the country park is being used and how access for some people is becoming harder due to paths and lack of facilities. BHT are supporting Friends of Moss Valley and WCBC in consulting with people visiting the park, and the plan is for BHT to provide funding to improve access and interpretation panels in certain locations throughout the valley. If you would like to get involved or for more information contact xxxxxxxx@brymboheritage.co.uk

Gwerddon o harddwch a thawelwch, mae pawb sy'n ymweld â Pharc Gwledig Moss Valley yn caru. Gyda dros 1000 o aelodau yn eu grŵp Facebook, mae Cyfeillion Moss Valley yn rhannu eu diddordeb mewn bywyd gwyllt

 

Mae arolwg a gynhaliwyd ddiwedd 2020 yn dangos faint yn fwy y mae'r parc gwledig yn cael ei ddefnyddio a sut mae mynediad i rai pobl yn dod yn anoddach oherwydd llwybrau a diffyg cyfleusterau. Mae BHT yn cefnogi Cyfeillion Moss Valley a WCBC i ymgynghori â phobl sy'n ymweld â'r parc, a'r cynllun yw i BHT ddarparu cyllid i wella paneli mynediad a dehongli mewn rhai lleoliadau ledled y cwm. Os hoffech chi gymryd rhan neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â xxxxxxxx@brymboheritage.co.uk

bottom of page